Privacy statement

Privacyverklaring Gigant International

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door Gigant International B.V., Gigant International Structures B.V., Gigant Special Products B.V., Gigant Space Solutions B.V., Gigant Beheer B.V., hierna genoemd Gigant, gevestigd aan de Meerheide 116, 5521 DX te Eersel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Via de websites www.gigantinternational.com, www.gigantstage.com en gigantexpo.com van Gigant worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website een offerte of informatie aanvragen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de aanvraag zo volledig mogelijk te maken en wij jou kunnen bereiken.

Daarnaast kun je jezelf aanmelden voor onze nieuwsbrief op onze website, om vervolgens de nieuwsbrief te ontvangen. Ook bij het bekijken van onze website op verschillende apparaten zoals een smartphone, een tablet, of een computer, e.d. worden er persoonsgegevens verzameld.

Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook en Instagram), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld een offerte aanvraag te plaatsen, informatie aanvraag te doen of door jezelf aan te melden voor de nieuwsbrief). Gigant verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebuikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze aan ons zelf verstrekt:

 • (bedrijfs)Naam en Voorna(a)m(en);
 • (factuur)Adres;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • Locatiegegevens;
 • BTW Nummer;
 • Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
 • Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website;
 • Betaalgegevens;
 • Aankoopgeschiedenis;

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gigantinternational.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om jou de mogelijkheid te bieden om goederen en diensten bij u te kunnen leveren en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • om de betaling af te kunnen handelen;
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post;
 • om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.

Gigant verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een dienst van Gigant of bestelling bij Gigant is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Gigant een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Gigant mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen.

 

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een aanvraag ten behoeve van analyse doeleinden en commerciële doeleinden zoals suggesties herhaalaankoop.

 

Verstrekking aan derden

Gigant verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Gigant gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gigant heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, ‘gegevens delen’ uitgezet en maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

 

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kun je je afmelding doorgeven aan onze accountmanagers.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Gigant hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met info@gigantinternational.com

 

SSL

Gigant maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website tijdens alle contactformulieren.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je bij info@gigantinternational terecht, indien je inzage wenst in de gegevens die Gigant van jou heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Heb je nog vragen over het privacybeleid van Gigant dan kun je per e-mail contact opnemen met Gigant via info@gigantinternational.com

 

Gigant International B.V.

Meerheide 116

5521 DX Eersel

The Netherlands